12 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Offertprocessen vid markarbeten

Så här ser processen ut när du tar in offerter på ett markarbete, från första kontakten med olika entreprenörer till avtalsskrivning och färdigt resultat.

Med markarbeten syftar vi här på allt arbete som sker på din tomt. Det kan vara allt från anläggning av gräsmatta eller liknande tomtplanering, dräneringar, grävarbeten, sprängning, anläggning av trekammarbrunn med infiltration eller eget minireningsverk, arbete på husgrund, plattläggning av marksten, och andra angränsande typer av markjobb.

1. Kunden tar in offerter

För så bra underlag som möjligt vad gäller både priset på markjobbet och på utförandet av det ska kunden aldrig nöja sig med att bara höra sig för med en enstaka markfirma. Ta därför in några olika offerter för att lättare bilda dig en uppfattning om vad en rimlig kostnad för ditt projekt är.

2. Kundbesök

Många markfirmor erbjuder kostnadsfritt kundbesök för att utvärdera vilka åtgärder som behövs för ett specifikt markarbete och lättare kunna ge en korrekt offert och prisbild.

3. Jämför priser och erbjudanden

När de olika entreprenörerna sålt in sina förslag till kunden är det dags att välja. I vågskålen ska då ligga:

 • Priset (fördelat på arbete, material och övrigt)
 • Känsla av seriositet och förmågan att inge förtroende
 • Kunnande
 • Förslag på lösning
 • Eventuell service och garanti

Väg ihop dessa saker och anlita sedan den entreprenör som verkar leva upp till dina krav bäst.

4. Skriv avtal och låt markarbetet börja

När du valt din markfirma skriver ni ett avtal. Ofta har entreprenören ett färdigt förslag som du bara behöver skriva under, men se till att läsa igenom det ordentligt och fråga om detaljer som känns oklara. De viktigaste sakerna som ska framgå är:

 • Vad arbetet kostar.
 • Vilka material som ingår och vilket arbete som ska utföras.
 • Vilka parterna är, inklusive eventuella underentreprenörer.
 • Tid för arbetets utförande.
 • Eventuellt vite vid försening.
 • Samt vilka garantier och dylikt som gäller.

Följ dessa steg i processen med offerter från markfirmorna för bästa resultat på ditt markarbete.