12 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Hitta rätt markfirma för tomtarbetet, viktiga tips

När du som tomtägare behöver hjälp med grävarbeten, sprängning, dränering runt grund eller källare, anläggning av avlopp, marksten, generellt tomtarbete eller något annat jobb på tomten rör det sig ofta om mycket pengar för markentreprenörens tjänster. Följ denna checklista för att vara säker på att den du anlitar är bäst lämpad för jobbet och erbjuder dig rätt pris.

Har markfirman F-skatt?

F-skattesedel innebär att markfirman du anlitar är ett riktigt företag, be gärna om deras F-skattebevis eller kolla upp deras organisationsnummer hos Skatteverket om du vill vara helt säker på saken. Du ska aldrig anlita en firma som inte är ett riktigt företag, då anlitar du dem ”svart” vilket påverkar allt från försäkringar till ROT-avdrag.

Ta in skriftliga offerter

När du vill ha ett mark- eller tomtarbete utfört bör du börja med att höra dig för med tre-fem markentreprenörer och be om skriftliga offerter från dem där deras förslag på lösning samt pris ska framgå. Låt dem gärna komma till dig och se vad du tänkt dig på plats, särskilt om det rör sig om ett större jobb. Sedan har du en god grund att stå på när du fattar ett beslut om vilket markföretag du ska anlita.

Fråga efter referenser

Oavsett om det är en mindre lokal markentreprenör eller ett stort företag så ska de kunna visa upp exempel på tidigare arbeten de gjort om du begär det. Oftast kan du även få kontaktuppgifter till deras tidigare kunder för att själv höra av dig och fråga hur dessa upplevt markfirman i fråga. Detta är ett bra sätt för dig som beställare att kontrollera att markföretaget utfört lyckade uppdrag tidigare.

Våga fråga

Den kanske viktigaste punkten är också den enklaste – våga fråga om allt du är osäker på. Om du betalar stora pengar för att få avancerade markarbeten utförda, oavsett om det handlar om anläggning av avlopp, bergssprängning eller dränering med isolering, så ska du se till att du hela tiden vet vad markfirman planerar att göra, hur lång tid det beräknas ta och vad det kommer att kosta dig. Är du osäker, fråga! Markentreprenörerna är experter och ska kunna ge dig svar på dina frågor.

Stäm av dessa punkter i checklistan så är du på god väg till en lyckad markentreprenad.