12 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

ROT-avdrag för markarbeten?

En vanlig fråga runt markarbeten är huruvida de ger rätt till ROT-avdrag eller inte. Här är listan över vilka markrelaterade bygg- eller renoveringsarbeten som omfattas av ROT-avdraget och vilka som inte gör det.

I korthet fungerar ROT-avdraget som så att det rabatterar arbetskostnaden (inte materialkostnader eller avgifter för utrustning) med 30 procent. Så om du anlitar en hantverkare får du i praktiken halvera dennes debitering för själva arbetet, upp till takbeloppet på 50 000 kronor.

Avdraget gäller för arbeten som utförs av hantverkare på eller i direkt anslutning till ett hus. Alltså är många markarbeten inte inkluderade eftersom de sker på tomt och mark en bra bit bort från huset. Men vissa undantag finns vilket du bör känna till för att inte missa ett härligt skatteavdrag på många tusen kronor.

Dränering av husgrund

Om du dränerar runt huset får du göra ROT-avdrag. Eftersom ett sådant projekt kan kosta mycket pengar kan ROT-avdraget innebära många 10 000 kronor i besparing med hjälp av ROT, så se till att markfirman kommer ihåg att dra av detta belopp på din faktura.

Även efterarbetet med att återställa tomten efter en husdränering är ROT-grundande.

Grävning på tomten

Att gräva på tomten i sig ger inte rätt till ROT-avdrag. Endast om det är en del av ett större markarbete som är godkänt som ROT-jobb (exempelvis dränering eller anläggning av enskilt avlopp) får du dra av halva arbetskostnaden för detta.

Dragning av rör eller kabel till huset

Om du ska koppla in bredband, tv, vattenledning, fjärrvärme eller något annat som påverkar ditt hus får du göra ROT-avdrag även för den delen som berör arbete på din tomt. Framför allt då grävning av kablar eller rör på tomten. Så länge det är för en inkoppling till din fastighet så är det godkänt avdrag.

Observera dock att du bara får göra avdrag för den del av arbetskostnaden som berör arbete på din egen tomt (som också måste vara den tomt ditt hus står på).

Marksten och plattläggning

Att lägga marksten på tomten eller direkt utanför huset ger inte rätt till något avdrag då det enbart påverkar ”marken” snarare än själva huset. ROT-avdraget gäller bara markarbeten som har en bygg- eller renoverande påverkan på ditt hus.

Anläggning av markbädd samt enskilt avlopp

Om markanläggningen rör ett avlopp eller installation av en del av ett eget avloppssystem (t.ex. en infiltrationsbädd, trekammarbrunn med slamavskiljare, eget minreningsverk med mera) så får du dra av hälften av arbetskostnaden.

Borra brunn

Även att borra brunn för vatten ger rätt till skattereduktion under förutsättning att vattnet är avsett för din bostad.

Bygge av altan eller veranda

Ett altanbygge ger rätt till avdrag för arbetskostnaderna med du får dock bara skatteavdrag för just byggandet av altanen, inte för anläggandet av en eventuell platta som altanen/verandan byggs ovanpå.

Grävning eller borrning för värmepump

Den som anlägger mark-/jordvärme behöver gräva upp en stor del av tomten, och den som skaffar bergvärmepump behöver ta in en borrfirma som borrar energibrunn. Båda dessa markarbeten ger rätt till ROT.

Läggning av gräsmatta och trädgårdsarbete

Generellt arbete i tomten som inte är direkt kopplat till huset, som att exempelvis lägga ny gräsmatta eller på annat sätt arbeta i trädgården ger inte rätt till ROT-avdrag.

Arbete på husgrund

Om du utför kompletterande arbete, renovering eller exempelvis åtgärder mot fukt på en befintlig husgrund får du göra ROT-avdrag för arbetet. Du får dock inte göra avdrag om du anlägger en helt ny husgrund.

Hör alltid med de markentreprenörer du begär offertförslag från om du är osäker på om ROT-avdraget gäller, de kan oftast reglerna bäst.