12 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

5 markarbeten som behövs för villan

Är du villaägare så är markarbeten något ditt hus förr eller senare kommer att behöva. Här är fem vanliga markarbeten som du bör planera in ekonomiskt och tidsmässigt.

Dränering

Att dränera runt huset är ett mycket vanligt markarbete. Många äldre hus saknar dränering och de som har det behöver med jämna mellanrum säkerställa att dräneringen fungerar korrekt.

En husdränering är något förenklat dräneringsrör som grävs ned runt husgrunden där vatten samlas upp och förs bort från huset, istället för att vattnet trycker på mot husets grund eller fasad. Med en väl genomförd dränering minskar du risken för fuktskador samt tar ett steg mot ett behagligare inomhusklimat ifall du har ett hus med boytor som helt eller delvis befinner sig under markytan.

En markfirma kan hjälpa till med antingen ett av delmomenten i en dränering såsom att gräva eller att lägga dräneringsrör, men vanligast är att en markentreprenör tar hand om hela dräneringen från start till slut och sedan vid behov tar in underentreprenörer som sköter vissa moment.

En dränering kompletteras ofta med nästa punkt i listan, tilläggsisolering.

Tilläggsisolering

När du dränerar friläggs hela eller delar av husets grund. Om du då exempelvis har en källare som du vill kunna vistas i utan att behöva känna den där råa fuktiga källarluften kan en tilläggsisolering vara lämplig att genomföra i samband med dräneringen, eftersom du då får grävningen ”på köpet”.

Vid en sådan isolering av källarväggarna sätts helt enkelt något isolerande material i form av plattor eller matta fast mot grunden vilket bidrar till att hålla fukt och kyla ute.

Husgrund

Ska du bygga nytt hus är det ett stort beslut att fatta när det gäller vilken husgrund du ska ha – betongplatta, krypgrund, källare eller inte? Oavsett vad som lockar dig bör du fatta beslut med en kunnig husbyggare och markentreprenör för att se vad som passar bäst för just ditt hus och din tomt.

Även på ett befintligt hus kan det vara klokt att anlita expertis på markarbeten och husgrunder för att kontrollera att den inte drabbats av fukt eller andra skavanker. Särskilt äldre krypgrunder är ofta utsatta för angrepp av mögel och fukt.

Marksten och stengångar

Ett mycket populärt sätt att verkligen piffa till sin tomt, sin uteplats eller del av en trädgård är att lägga marksten. I det arbetet omfattas ofta visst grävarbete, förberedelse med grus och annat material, samt läggning av själva markstenen. Detta är ett tidskrävande arbete som den händiga förvisso kan klara av själv, men för bästa resultat bör en markfirma som kan marksten alltid göra jobbet.

Enskilt avlopp – trekammarbrunn eller minireningsverk

Många hundratusen svenskar har idag ”enskilt avlopp”, alltså ett eget avloppsystem som inte är kopplat till exempelvis kommunala avloppsrör eller reningsverk.

En markfirma kan ofta hjälpa till med både inköp av de relativt dyra komponenterna såsom trekammarbrunnar, material till en infiltrationsbädd eller ett eget minireningsverk som grävs ned på tomten. Anläggningen av dessa är ett relativt känsligt område med hårda lagar och krav som måste uppfyllas, därför bör du alltid anlita någon som är dokumenterat kunnig inom området för att inte riskera ett felaktigt enskilt avlopp som sedan måste läggas om på nytt för dyra pengar.

Utöver ovanstående fem mycket vanliga markjobb så är generella arbeten med tomt och trädgård vanliga, det kan röra sig om läggning av ny gräsmatta, grävjobb, sprängning på tomten eller andra markrelaterade uppdrag. Hör alltid med några olika markfirmor om vad de kan erbjuda för pris på just ditt arbete innan du skriver på avtal.

Skapa en prisförfrågan här >>