Användarvillkor uppdaterat 20180516

Hus- och Hemägare


Det här är Markproffs.se

Markproffs.se är Sveriges ledande proffsförmedling av hjälp till de stora jobben i hemmet, drivs av iResponse Network and Media AB med Org nr 556676-5425 – Ett bolag inom Stabilo Media concernen

Markproffs.se´s anslutna yrkesproffs utför dina större hus och hemprojekt. Ska man bygga om sitt badrum eller dränera sitt hus gäller det att komma i kontakt med duktiga och pålitliga yrkesproffs. Våra anslutna proffs är de bästa i branschen. Genom att arbeta med de bästa hjälper vi dig som vill se om ditt hus.

Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy

iResponse Network & Media AB är personuppgiftsansvarig och behandlar registrerade personuppgifter på den här hemsidan enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Genom att registrera dina kontaktuppgifter på Markproffs.se ger du ditt samtycke till att Markproffs.se använder dessa uppgifter för att förmedla överenskommen tjänst. Detta görs genom att skicka dina uppgifter vidare till relevanta anslutna företag. Dina personuppgifter som förmedlas till anslutna företag i samband med överenskommen tjänst får av företagen endast användas för att kontakta kunden i samband med kundens önskade syfte. Företaget får inte använda förmedlade kunduppgifter i annat syfte än det som kunden efterfrågar.

Utöver detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part enligt följande:

När det anslutna företaget tagit del av dina kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare och komma överens. Vi ger dig förutsättningarna att göra ett klokt val men du som beställare har alltid själv enskilt ansvar för de företag du anlitar. Ta därför alltid in referenser från företagen och säkerställ att de du anlitar är seriösa och har utfört lyckade uppdrag tidigare.

Du godkänner även att du är över 21 år och att vi lagrar dina uppgifter elektroniskt i minst 36 månader. Vi strävar alltid efter att inte lagra persondata som inte är relevant för verksamheten. Syftet med att lagra dina uppgifter är så du enkelt kan göra fler förfrågningar i framtiden samt se vilka företag som tagit del av dina uppgifter och kontakta tidigare leverantörer vid behov. Företagen som tagit del av dina uppgifter ska endast använda dessa uppgifter för att kontakta dig angående den tjänst du har efterfrågat företagens hjälp.

Du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårat aktiva register genom att enkelt logga in och radera ditt konto. I samband med detta kan vi inte längre visa vilka företag som tagit del av din förfrågan. Innan du raderar ditt konto bör du kontakta företagen vi listar inne på din förfrågan och begära borttagning ur deras register. Vid borttagning kan de ta upp till 90 dagar innan all data om dig är borttagen från backuper och system som säkerställer vår infrastruktur. Om du vill exportera ut den persondata vi har lagrat om dig, maila oss på info@markproffs.se Detta måsta göras innan du raderar ditt konto.

Det här kontrollerar vi alltid innan våra yrkesproffs kan bli medlemmar på Markproffs.se

Markproffs.se ’s företagsmedlemmar tillhandahåller tjänster inom ett antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa dig att hitta schyssta företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till Markproffs.se. Markproffs.se kontrollerar bl a F-skatt, Moms och att man inte har några betalningsanmärkningar och en god rating hos våra kreditupplysnings-partners.

Ansvarsfrihet

Markproffs.se är en förmedlingstjänst som hjälper dig att enkelt komma i kontakt med yrkesproffs som du sedan kan jämföra och granska. Efter denna förmedling av din förfrågan till upp till 6 olika entreprenörer, upphör Markproffs.se’s ansvar för vilket företag du väljer att anlita, deras kompetens eller arbetet de utför. Vi ger dig förutsättningarna att göra ett klokt val men du som beställare ansvarar själv för vilket företag du väljer att anlita. Ta därför alltid in referenser från företagen och säkerställ att de du anlitar är seriösa och har utfört lyckade uppdrag tidigare.

Markproffs.se är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan dig och entreprenören. Det innebär att Markproffs.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan dig och entreprenören, t.ex. oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Du har ingen rätt att kräva ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till att Markproffs.se förmedlat kontakten, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete.

Marknadsföring

Markproffs.se bedriver ingen marknadsföring riktad mot minderåriga.

Användning av cookies:

Markproffs.se innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

På denna webbplats används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Dina val på hemsidan, exempelvis när Du loggat in. Sessionscookies försvinner när Du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Din dator. Om Du inte accepterar användning av cookies på denna webbplats kan Du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om man väljer bort cookies.

Information på Markproffs.se

Markproffs.se arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras är korrekta men kan ej garantera detta. Du äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Markproffs.se i de fall det förekommer material som visar sig inte är korrekt.

Förfrågningar på Markproffs.se och skyldighet att följa Svensk lag

Markproffs.se har ingen ansvarig utgivare utsedd och du som väljer att göra en förfrågan svarar själv straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Du får alltså inte publicera något material som innebär att det upplevs stötande och kränkande. Materialet som du publicerar får inte vara illojalt med den verksamhet som Markproffs.se bedriver. Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Markproffs.se.

Immateriella rättigheter

Markproffs.se äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av dig. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos dig. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Markproffs.se ägs av Markproffs.se och är skyddat av upphovsrättslagen och varumärkeslagen. Vidare är Markproffs.se databasen skyddad enligt upphovsrättslagen.

Markproffs.se äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Markproffs.se äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Markproffs.se bedriver. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som du publicerar skulle leda till skadeståndsskyldighet för Markproffs.se som plattform är du skyldig att hålla Markproffs.se skadeslös eller ersätta för den skada som åsamkats.

Tillämplig lag

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

HelpHero AB Org nr 556676-5425 - Ett bolag inom Stabilo Media koncernen.
Adress: Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm

kontakt@markproffs.seKlicka för att stänga